Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Ull/Kisa 1 8 8 27 45 27 45 0
2 Hødd 1 6 6 17 41 17 41 0
3 Nesodden 4 4 13 43 13 43 0
4 Veldre 2 2 -21 24 -21 24 0
5 Lillestrøm 3 0 0 -36 17 -36 17 0

Turneringssiden er del av Profixio