Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff poeng Ja Ja
4 Sett + Ja Ja
5 Diff poeng Ja Nei
6 Sett + Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff poeng* Sett +* Diff poeng Sett + Trekning
1 Skreia j 02/03 8 8 45 69 45 69 0
2 Oppsal Hvit 5 5 17 45 17 45 0
3 Froland 4 4 -22 28 -22 28 0
4 Nit/Hak 2 2 -22 24 -22 24 0
5 Ullern IF 2 1 1 -18 25 -18 25 0

Turneringssiden er del av Profixio