Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Eidsvold IF 8 8 18 45 18 45 0
2 Haslum 6 6 24 51 24 51 0
3 Skedsmo 1 3 3 -7 31 -7 31 0
4 Bønes 2 3 3 -16 30 -16 30 0
5 Strømsgodset IF 0 0 -19 29 -19 29 0

Turneringssiden er del av Profixio