Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Grane Arendal 1 8 8 35 64 35 64 0
2 Eidsvold IF 5 5 6 55 6 55 0
3 Haslum 2 5 5 -3 44 -3 44 0
4 Tindlund 2 2 -24 26 -24 26 0
5 Gresvik 0 0 -14 41 -14 41 0

Turneringssiden er del av Profixio