Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Skogstrand 7 7 21 60 21 60 0
2 Nit/Hak 1 6 6 23 64 23 64 0
3 Rolvsøy 5 5 13 49 13 49 0
4 Randaberg 2 2 -13 35 -13 35 0
5 Lillestrøm 0 0 -44 21 -44 21 0

Turneringssiden er del av Profixio