Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Oppsal Blå 8 8 40 67 40 67 0
2 Nordstrand 6 6 22 60 22 60 0
3 HK Herulf 1 4 4 14 57 14 57 0
4 Gjerdrum 2 2 -37 26 -37 26 0
5 Borre 0 0 -39 19 -39 19 0

Turneringssiden er del av Profixio