Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Torp 6 6 5 43 5 43 0
2 Greipstad 6 6 16 59 16 59 0
3 Haslum 1 4 4 1 45 1 45 0
4 Kråkerøy 2 2 -4 46 -4 46 0
5 Ull/Kisa 2 2 2 -18 37 -18 37 0

Turneringssiden er del av Profixio