Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 421)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 SarpsborgJ01 8 8 17 55 17 55 0
2 Vestli 2 5 5 12 47 12 47 0
3 Frogner 4 4 2 44 2 44 0
4 Grane Arendal 2 3 3 -4 51 -4 51 0
5 Nit/Hak 3 0 0 -27 31 -27 31 0

Turneringssiden er del av Profixio