Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 511)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Klæbu 1 8 8 34 44 34 44 0
2 Selbu 1 4 4 1 26 1 26 0
3 Surnadal 0 0 -35 5 -35 5 0

Turneringssiden er del av Profixio