Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 511)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Klæbu 6 6 8 32 8 32 0
2 Selbu 4 4 2 29 2 29 0
3 Rapp/Freidig 1 2 2 -4 27 -4 27 0
4 Tiller 1 0 0 -6 25 -6 25 0

Turneringssiden er del av Profixio