Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 511)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 MIL 4 4 7 31 7 31 0
2 Sjetne/Nidelv 4 4 13 35 13 35 0
3 Tiller 2 3 3 -9 30 -9 30 0
4 Rapp/Freidig 2 1 1 -11 18 -11 18 0

Turneringssiden er del av Profixio