Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 966)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Ski 2 9 10 11 9 0
2 Skarphedin 4 0 4 4 0
3 Urædd 4 -2 5 4 0
4 Lillesand 0 -8 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio