Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 966)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Kongsberg 1 7 9 13 7 0
2 Kvelde 4 0 7 4 0
3 Sørfjell Juniors 3 -3 7 3 0
4 Dikemark 3 -6 4 3 0

Turneringssiden er del av Profixio