Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 548)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nannestad J 18 6 6 14 55 14 55 0
2 EISA 4 4 28 61 28 61 0
3 gjerdrum j 18 2 2 -13 36 -13 36 0
4 Torp IF 0 0 -29 28 -29 28 0

Turneringssiden er del av Profixio