Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 548)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Skjetten 2 6 6 37 46 37 46 0
2 EIF 1 4 4 11 31 11 31 0
3 Raumnes/Årnes Hvit 2 2 -13 11 -13 11 0
4 Ull/Kisa 3 0 0 -35 8 -35 8 0

Turneringssiden er del av Profixio