Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 548)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Fjellhammer J12 2 8 8 23 30 23 30 0
2 Ull/Kisa J12 2 6 6 4 25 4 25 0
3 EIF BLÅ 4 4 -5 25 -5 25 0
4 Jar J12 2 2 -7 14 -7 14 0
5 Vansjø/Svinndal 0 0 -15 17 -15 17 0

Turneringssiden er del av Profixio