Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 548)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Fjellhammer2 6 6 25 62 25 62 0
2 Fet/Lillestrøm 4 4 10 54 10 54 0
3 Nesodden G14 2 2 6 46 6 46 0
4 Hauerseter SKN G13 0 0 -41 22 -41 22 0

Turneringssiden er del av Profixio