Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 565)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Nord G13-1 7 8 12 7 0
2 Trott G13-3 6 8 12 6 0
3 Kopervik g1 4 4 10 4 0
4 sandviken rød 0 -20 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio