Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 565)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Nord LG13 - Vormedal 9 9 11 9 0
2 sandviken hvit 4 0 4 4 0
3 Stegaberg G 13 3 -2 3 3 0
4 Etne G13 1 -7 3 1 0

Turneringssiden er del av Profixio