Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 536)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Smørås G13-1 9 8 14 9 0
2 Austevoll IK Nord 4 0 5 4 0
3 Vestsiden 1 4 -3 4 4 0
4 Lom/Skjåk G13 0 -5 9 0 0

Turneringssiden er del av Profixio