Rangeringskriterier

Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 STIL j13 7 15 19 7 0
2 Ørnar-Viljar 1 4 -7 5 4 0
3 Stranda J13 2 -2 3 2 0
4 Vik J13 2 -6 4 2 0

Turneringssiden er del av Profixio