Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 536)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Austevoll J-14 9 21 21 9 0
2 Sogndal 1 6 3 8 6 0
3 Bjørn J 14 3 -9 3 3 0
4 ØYSTESE 0 -15 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio