Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 602)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 HEI 1 7 6 8 7 0
2 Heggedal Grønn 5 6 8 5 0
3 Glassverket G14 4 2 5 4 0
4 Urædd G14 0 -14 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio