Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 602)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Sundjordet J04 9 4 5 9 0
2 Hei Turbojenter 6 12 15 6 0
3 KIF J13 Superstars 3 0 5 3 0
4 Sprint-Jeløy 0 -16 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio