Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 602)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Stridsklev/Urædd 15 12 13 15 0
2 Eidanger J16 12 14 15 12 0
3 Kvernbit J15 7 0 8 7 0
4 Storm J16 4 -2 6 4 0
5 Kjapp J15 3 -12 4 3 0
6 Gjerstad J14-16 0 -12 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio