Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 598)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Syril 9 12 12 9 0
2 Ørnar IL VilØrn 1 6 5 8 6 0
3 Flaktveit Løve 3 -6 3 3 0
4 Nedre Sigdal 9er 0 -11 0 0 0

Turneringssiden er del av Profixio