Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 598)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Kvelde 7 4 5 7 0
2 Lærdal G13/14 6 8 10 6 0
3 Ask/Erdal2 2 -8 2 2 0
4 Nordsiden G13 1 -4 1 1 0

Turneringssiden er del av Profixio