Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 510)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Team Horten 9 10 11 9 0
2 HSV Fotball 6 1 2 6 0
3 Høvik 3 -8 2 3 0
4 MIF G14 0 -3 2 0 0

Turneringssiden er del av Profixio