Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 623)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Raumnes & Årnes Hvit 6 6 12 22 12 22 0
2 LFH09 2 4 4 4 14 4 14 0
3 Furnes Blå 2 2 -5 9 -5 9 0
4 Kolbu/KK 0 0 -11 8 -11 8 0

Turneringssiden er del av Profixio