Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 623)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nit/Hak 1 7 7 7 28 7 28 0
2 Nannestad 2 5 5 5 24 5 24 0
3 Gjøvik HK 2 4 4 6 24 6 24 0
4 Skreia 4 4 9 28 9 28 0
5 Ammerud Grønn 0 0 -27 10 -27 10 0

Turneringssiden er del av Profixio