Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 623)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Nordbygda Håndball 8 8 33 41 33 41 0
2 Varde IL 4 4 2 20 2 20 0
3 Lillestrøm 2 4 4 -21 13 -21 13 0
4 Lena 4 4 -10 9 -10 9 0
5 Eidsvold IF 1 0 0 -4 0 -4 0 0

Turneringssiden er del av Profixio