Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 623)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Toten HK 8 8 33 40 33 40 0
2 Nit/Hak 3 6 6 -2 16 -2 16 0
3 Raumnes & Årnes 4 4 -8 11 -8 11 0
4 Gjøvik HK 1 2 2 -19 13 -19 13 0
5 Eidsvold IF 2 0 0 -4 0 -4 0 0

Turneringssiden er del av Profixio