Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 623)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Lillestrøm 1 6 6 12 29 12 29 0
2 Nit/Hak 2 4 4 10 26 10 26 0
3 Nannestad 1 2 2 -8 19 -8 19 0
4 Ammerud Svart 0 0 -14 16 -14 16 0

Turneringssiden er del av Profixio