Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Mandal 1 6 6 1.431 6 156 0
2 Strand Ulv J17 4 2.5 1.596 5 150 0
3 KFUM Haugesund 2 0.5 0.603 2 82 0
4 Gneist Rubin 0 0 0.673 0 101 0

Turneringssiden er del av Profixio