Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 IL Sand 6 MAX 2.586 6 150 0
2 Randaberg 1 4 1.33 0.936 4 132 0
3 ISS-2 2 0.6 0.836 3 138 0
4 ACS Hillingdon White 0 0.17 0.661 1 109 0

Turneringssiden er del av Profixio