Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Toppvolley 1 6 6 1.296 6 162 0
2 Straen VBK 4 1.67 1.285 5 167 0
3 Haugesund volleyball KM 2 0.75 0.878 3 129 0
4 Dysjaland 0 0 0.627 0 94 0

Turneringssiden er del av Profixio