Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Haugesund volleyball KM 4 1.33 0.938 4 135 0
2 Frekhaug VBK 4 1.25 1.043 5 171 0
3 Søgne Volley 2 1 1 4 155 0
4 Strand Ulv G19 2 0.6 1.012 3 168 0

Turneringssiden er del av Profixio