Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff poeng Ja Ja
4 Sett + Ja Ja
5 Diff poeng Ja Nei
6 Sett + Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff poeng* Sett +* Diff poeng Sett + Trekning
1 KFUM 1 8 8 35 52 35 52 0
2 Søgne J-12 - Lions 5 5 2 24 2 24 0
3 IK Start 5 5 -1 27 -1 27 0
4 RIL Kringsjå J-12 2 2 -15 25 -15 25 0
5 Birkenes j 12 0 0 -21 22 -21 22 0

Turneringssiden er del av Profixio