Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Fløy J12 4 4 14 29 14 29 0
2 AK28 J12 4 4 12 25 12 25 0
3 MHI 3 4 4 4 19 4 19 0
4 FGI-2005-12-2 (J12) - Forus og Gausel 0 0 -30 1 -30 1 0

Turneringssiden er del av Profixio