Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff poeng Ja Ja
4 Sett + Ja Ja
5 Diff poeng Ja Nei
6 Sett + Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff poeng* Sett +* Diff poeng Sett + Trekning
1 ØIF jenter 05 Rød 4 4 7 20 7 20 0
2 Hinna 2 4 4 4 16 4 16 0
3 Søgne J-12 - Tigers 3 3 -5 17 -5 17 0
4 MHI 1 1 1 -6 14 -6 14 0

Turneringssiden er del av Profixio