Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 Points Ja Nei
2 Points Ja Ja
3 Diff goal Ja Ja
4 Goal + Ja Ja
5 Diff goal Ja Nei
6 Goal + Ja Nei
7 Drawing of lots Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName Points Points* Diff goal* Goal +* Diff goal Goal + Drawing of lots
1 IK Våg J12-1 6 6 5 20 5 20 0
2 Hisøy jenter -05 4 4 7 20 7 20 0
3 Randesund J12 V 2 2 0 16 0 16 0
4 FGI-2005-12-1 0 0 -12 15 -12 15 0

Turneringssiden er del av Profixio