Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 IK Våg J12-1 6 6 5 20 5 20 0
2 Hisøy jenter -05 4 4 7 20 7 20 0
3 Randesund J12 V 2 2 0 16 0 16 0
4 FGI-2005-12-1 0 0 -12 15 -12 15 0

Turneringssiden er del av Profixio