Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 IK Våg J14-2 7 7 21 42 21 42 0
2 Greipstad J14 6 6 8 39 8 39 0
3 AK-28 J14 5 5 2 31 2 31 0
4 Havørn 2 2 -17 24 -17 24 0
5 KFUM j14 1 0 0 -14 25 -14 25 0

Turneringssiden er del av Profixio