Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Øif Arendal J14 8 8 15 34 15 34 0
2 Fløy J03 5 5 6 32 6 32 0
3 MHI 1 4 4 0 27 0 27 0
4 KFUM j14 2 2 2 -9 21 -9 21 0
5 Framsteg IL 1 1 -12 23 -12 23 0

Turneringssiden er del av Profixio