Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 KFUM/Randaberg 6 6 14 27 14 27 0
2 IK Våg J15-2 4 4 11 28 11 28 0
3 Gimletroll 1 2 2 -4 20 -4 20 0
4 Korsvoll IL 0 0 -21 12 -21 12 0

Turneringssiden er del av Profixio