Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 731)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 IK Våg J15-1 6 6 21 33 21 33 0
2 Gimletroll 2 4 4 -6 19 -6 19 0
3 Havørn J15 2 2 -6 24 -6 24 0
4 Øif Arendal 1 0 0 -9 19 -9 19 0

Turneringssiden er del av Profixio