Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 706)
Position TeamName P Diff mål M+ Trekning
1 Fløy G13 12 8 10 0
2 RIL G 13-Ø 7 2 4 0
3 Mastra 5 1 6 0
4 Flekkefjord - 1 4 -2 6 0
5 Jutul G13 0 -9 1 0

Turneringssiden er del av Profixio