Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 706)
Position TeamName P Diff mål M+ Trekning
1 Hinna J16 7 5 5 0
2 Giv Akt/Spangereid 5 5 7 0
3 Havdur J16 4 -1 2 0
4 Klepp j16 0 -9 1 0

Turneringssiden er del av Profixio