Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 753)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Bossmo 10 6 9 10 0
2 Lovund 7 1 7 7 0
3 Gruben G15 5 0 3 5 0
4 Selfors/Stål 3 -5 3 3 0
5 Korgen G15 2 -2 0 2 0

Turneringssiden er del av Profixio