Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 753)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Åga IL J16-2 9 4 7 9 0
2 Gruben IL J15 9 3 8 9 0
3 Åga IL J16-1 8 2 6 8 0
4 Stål 6 1 2 6 0
5 Stål 2 3 -2 3 3 0
6 Tjongsfjord J16 3 -8 1 3 0

Turneringssiden er del av Profixio