Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Fotball (ID: 753)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Åga IL 2 8 6 7 8 0
2 Selfors SG13 6 -2 2 6 0
3 Åga IL 6 -4 2 6 0
4 B&Y IL 2 4 1 3 4 0
5 B&Y IL 1 4 -1 2 4 0

Turneringssiden er del av Profixio